16 Marzec 2018

Seminarium „New Approaches in Education” w Turcji

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza nauczycieli pracujących w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez tureckie biuro eTwinning w dniach od 3 do 5 maja 2018 r. w Stambule. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.


Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

• posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
• zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
• wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona pliku);
• wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
• przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie – Stambuł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 25 marca 2018 r.

Krajowe Biuro programu eTwinning informuje, że:
• osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
• w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
• pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.