8 Marzec 2018

Seminarium „Fit for Diversity“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży do udziału w seminarium „Fit for Diversity”, które odbędzie się od 9 do 12 maja 2018 roku w Gdańsku.


Cel seminarium
Seminarium „Fit for Diversity” ma na celu dostarczyć nauczycielom i opiekunom młodzieży podstaw do pracy, której towarzyszy świadome podejście do zagadnienia różnorodności. Ma także zaopatrzyć ich w praktyczne metody pracy z młodzieżą podczas projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość ich wypróbowania, omówienia, jak również dostosowania do indywidualnych potrzeb.
W międzynarodowych spotkaniach młodzieży biorą udział młodzi ludzie, którzy różnią się od siebie narodowością, religią, pochodzeniem etnicznym, językiem czy przynależnością do określonej grupy społecznej. Indywidualizm i odrębność każdej osoby można ocenić dopiero wtedy, kiedy dostrzeże się te różnorodne cechy i nauczy się konstruktywnie obchodzić ze stereotypami, uprzedzeniami, władzą i dyskryminacją.

Jak rozmawiać z młodzieżą o różnorodności? Jak radzić sobie z różnicami społeczno-kulturowymi występującymi podczas wymian młodzieży? I wreszcie, jak wspierać młodych w procesie kształtowania postawy otwartej na otaczającą ich różnorodność? Na te i inne pytania będą wspólnie poszukiwane odpowiedzi podczas seminarium „Fit for Diversity”.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zgłoszenie się za pośrednictwem formularza online do 28 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pnwm.org, a dodatkowych informacji udziela p. Magdalena Zatylna, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Biuro w Poczdamie), tel.: +49 331 284 79 40, e-mail: magdalena.zatylna@dpjw.org.