Kategoria: Sprawy nauczycieli

8 Marzec 2018

II edycja akcji edukacyjnej pt. „Prawa Pacjenta – Dziecka w szkole”

Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II edycji akcji edukacyjnej pt. „Prawa Pacjenta – Dziecka w szkole”. Podstawowym celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że niezależnie od wieku, każdy pacjent, nawet mały, ma swoje prawa. Poznanie ich zapewni dzieciom możliwość bycia świadomym pacjentem. Równie ważnym zadaniem akcji „Prawa pacjenta – dziecka […]

6 Marzec 2018

Retoryka w szkole. Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają Polonistów, Bibliotekarzy, Dyrektorów szkół i placówek oraz Dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w Jubileuszowej Konferencji, która odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Do udziału w rozmowie o uczeniu sztuki mówienia, składni polskiej, kulturze i etyce słowa, wychowaniu zostały zaproszone wybitne […]

5 Marzec 2018

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody to konferencja metodyczna organizowana od ponad 20 lat na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wybranych aspektów pracy nauczycieli geografii z uczniem uzdolnionym geograficznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Nie wymaga przesłania zgłoszenia. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora

26 Luty 2018

Konsultacje na temat e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów kształcenia ogólnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki. […]

22 Luty 2018

Zorganizuj spacer krajobrazowy 20 października 2018 r. – Dzień Krajobrazu ustanowiony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk

W 2018 r. już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, ogłaszając 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu. Celem wpisanym na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społeczeństwa związanej z rolą, jaką w […]